شبکه علمی پژوهشی بررسی نظریه های جامعه شناسی در طول تاریخ و دوران معاصر

سه پارادایم غالب در جامعه شناسی

تاليف واقتباس : احمد صادقی

چکیده:این مقاله بحثی است در متدولوژی معرفت شناسی در سطح کلان، و در سطح خاص مبحثی در مورد دو رویکرد یا پارادایم در جامعه شناسی که دارای دو باور متناقض در بکارگیری دو روش متفاوت در مطالعه و تحقیق در باب پدیده های اجتماعی دارند، و رهیافت دیگری که در انتقاد به به این دو رهیافت در بررسی پدیده های اجتماعی پدید آمد. از دیدگاه رهیافت یا پارادایم(پوزیتیویستی)، تفاوتی در روش تحقیق پدیده های طبیعی و پدیده های اجتماعی وجود ندارد. به عبارتی، در جهان یک نوع از پدیده ها وجود دارد وآن هم پدیده های طبیعی است، لذا یک روش تحقیق برای رسیدن به دانش علمی در مورد این پدیده ها وجود دارد و آن روش علمی است. از طرفی پارادایم دیگر(تفسیرگرایی) معتقد است پدیده های فرهنگی و اجتماعی مقوله ای کاملا متفاوت با پدیده های طبیعی است، لذا این تفاوت بنیادی موضوع، مستلزم بکارگیری روش یا روش های متفاوت برای تحقیق است. از تمایزات اساسی ای پدیده ها سیال بودن آن، خلاقیت، آزادی عمل(اختیار) و آگاهی موجودات انسانی است. بنابراین نمی توان انسان ها را مانند پدیده های فیزیکی یا مواد شیمیایی مورد بررسی و تحقیق قرار داد. این گفتار در صدد مقایسه خطوط کلی این دو رهیافت بوده، و در نهایت نشان می دهد امروزه علیرغم دو دیگاه بظاهر متناقض این دو رهیافت، مرز قاطعی میان پارادایم اثبات گرایی و تفسیری، تحقیق کمی و کیفی و جامعه شناسی محض و کاربردی وجود نداشته، و اکنون محققان اجتماعی در تحقیقات خود از روشها و تکنیک های هر دو رهیافت بهره جسته و حتی  در این که انفکاک و تمایز میان این روش ها تنها در سطح انتزاعی امکانپذیر است، تردید ندارند. 

برای مشاهده بقیه متن به ادامه مطلب بروید ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1391/08/24ساعت   توسط مدیریت موقت وبلاگ : احسان رسولی نژاد  | 

خلاصه نکات ساختار گرایی و مابعد ساختار گرایی ... به ادامه مطلب بروید

مریم شجاعی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 1388/10/22ساعت   توسط مدیریت موقت وبلاگ : احسان رسولی نژاد  | 

خلاصه نکات اصول مارکسیسم ساختاری ... به ادامه مطلب بروید

مریم شجاعی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 1388/10/22ساعت   توسط مدیریت موقت وبلاگ : احسان رسولی نژاد  | 

برای مطالعه نظریات نئو مارکسیست های ساختاری اینجا را کلیک کنید
+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/01/19ساعت   توسط مدیریت موقت وبلاگ : احسان رسولی نژاد  | 

برای مطالعه نظریه استراکچر فانکسیونالیم پارسونز اینجا را کلیک نمایید
+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/01/19ساعت   توسط مدیریت موقت وبلاگ : احسان رسولی نژاد  | 

برای مشاهده متن اینجا را کلیک کنید
+ نوشته شده در  دوشنبه 1387/01/19ساعت   توسط مدیریت موقت وبلاگ : احسان رسولی نژاد  |